TDM Verdiepingscursussen
TDM verdiepingscursussen
Buddha

In de Stilte van je aanwezigheid kun je je eigen tijd- en vormloze werkelijkheid voelen als het ongemanifesteerde leven dat je fysieke vorm bezielt.
Deze ervaring krijg je niet door te proberen iets goed te doen, maar door het Zijn te vinden dat al in je zit en dat te voorschijn te laten komen. Maar dat kan alleen gebeuren als je fundamenteel iets verandert aan je bewustzijnstoestand.

Eckhart Tolle

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de site TDM Diepte Meditatie verdiepingscursussen. Deze cursussen zijn vorm gegeven door Hilda Postema en Pieter Post. In  1978 hebben zij de opleiding tot leraar Transcendente Meditatie gevolgd, en  zijn beiden jarenlang actief  als  meditatie leraren geweest.  Zowel beroepsmatig als privé is meditatie sinds die tijd een wezenlijk onderdeel in hun leven.
In het jaar 2000 hebben zij afscheid genomen van de organisatie voor Transcendente Meditatie, daar deze organisatie sterke sektarische trekken vertoond, en konden zij zich niet meer vinden in het beleid.
Gezamenlijk hebben zij TDM Nederland opgericht,  de organisatie die  Diepte Meditatie aanbiedt op een manier die bij deze tijd  en onze samenleving past. [www.tdminfo.nl]

                       

Pieter Postema

 In de loop van de jaren hebben zij diverse opleidingen gevolgd wat geleid heeft tot diverse verdiepingscursussen.                                                                                          

Je komt in aanraking met inzichten en ervaringen waar in het dagelijkse leven meestal geen ruimte voor is.
De TDM verdiepingscursussen zijn gericht op diepe ontspanning en inzicht in de 'diepere'lagen van je eigen bewustzijn. Door in contact te komen met deze lagen worden automatisch spanningen, blokkades en vermoeidheid opgelost. Dat is nl een eigenschap van  Bewustzijn wat op een dieper niveau geraakt wordt, waar verbinding mee wordt gelegd.
Bewustzijn, de Stilte, Leegte, het Onmanifeste, het Goddelijke, wat voor naam je er maar aan wilt geven, heeft kwaliteiten. Het heeft een transformerende kracht. Het geeft ons inzichten.
Het vitaliseert en geeft ons het gevoel te leven!

Inhoudelijk zijn de cursussen zeer afwisselend en vinden plaats in een open en warme sfeer. Het is nooit de bedoeling om je ergens van te overtuigen of je te veranderen. Dat is aan jou.
De cursussen vinden plaats op het TDM Diepte Meditaite Centrum te Lelystad, zie locatie.

meestersTijdens de cursussen komt de inspiratie
uit verschillende bronnen